کوردستان تسلیت(سوختن مدرسه پیرانشهر)

        

کوردستان تسلیت

   شیناوه در پیرانشهر اینبار خواست ما را از خواب بیدار کند اما اینبار هم با تلفات بسیار توانست با 27 شکوفه که تا پایان عمر خود باید تاوان خواب و گمراهی مارا بدهند مدرسه که نماد پاکی تلاش وعلم است افسوس مدتی است که در ایران فقط نماد خون ومرگ شده است. هنوز قلم لباس سیاه دانش آموزان بی گناه جان باخته راهیان نور را در نیاورده بود که اینبار دلش را به آتش کشیدن گناه این حاثه هم بردوش مسئولان و افرادی هست که چشم خود را بر روی بی مسئولیتی آنان بسته اند ما همیشه بعد از حادثه از انان جواب میخواهیم نه زمانی که بی مسئولیتی را میبینیم یعنی زمانی چرا؟ میگوییم یا پاسخ میخواهیم که دیگر بهبود هیچ ارزشی ندارد ودیگر دیر است هر چند عده ای هم هستند که بخاطر توجه به مسائل فانی بعد از حاثه نیز هنوز احساساتشان خشه دار نمی شود. هر چند که بروز احساس آن دسته دیگر از مردم هم سودی ندارد چون سوختن 27 آینده با سخن اقای وزیر خوب شدنی نیست بلکه زخم را عمیق تر میکند.

به جای هم دردی پیشگیری را باید هدف قرار داد البته از این هم نباید گذشت که همواره کوردستان از محروم ترین مناطق ایران است و این اتفاق ها نیز شاهد هستند نه تنها مدارس پیرانشهر بلکه دیگر مناطق نیز مانند بوکان که خود آن محرمیت ها را دیده ام و در آن درس خوانده ام از ابتدایی ترین امکانات برای یک مدرسه برخورد دار نیستند   بیایید به خاطر وجود پاک این دانش آموزان هم که شده بیدار بمانیم تا آخرین باشند و مدرسه دیگر باعث مرگ نشود

 اندیشه پروری مدرسه به انگیزه کشی تبدیل نشود من نیز نتوانستم که از این حدثه که هیچ لغتی را برای بیان میزان تلخی آن نمی یابم بی تو جه بگزرم و در حد توانایی ام نوشتم.

نویسنده:علی خدایار

/ 2 نظر / 8 بازدید
ahmad

سره خوشی خوم عه رزی بنه مالکانیان ده کم

نسترن

سلام خدمت شما علی خدایار " آخی بمیرم واسشون دلم سوخت براشون بخدا آخه چرا اینا تو آتیش بسوزن بذار یه چیز بگم که حقیقته خاک تو سره این مسئولین دزد آخه این طفلکیا چه گناهی کردن چرا اینا باید الکی کشته بشن پدرو مادرشون با چه آرزویی بچه هاشونو میفرستن مدرسه بعد باید جساداشونو تحویل بگیرن واقعا براتون متاسفم ... ممنونم آقا خدایار