سلام دوباره

سلام دوباره معذرت برای دیر به روز کردن وبلاگ به دلیل فشرده بودن درس هام این مطلب شروعی دوباره

 

 

 

 

یک مطلب جالب انگلیسی با ترجمه ی فارسی


TRUST is avery important factor for all relationships. When trust is broken, it is the endof the relationship. Lack of trust leads to suspicion, suspicion generatesanger, anger causes enmity and enmity may result in separation.
A telephoneoperator told me that one day she received a phone call. She answered, "PublicUtilities Board." There was silence. She repeated, "PUB." There was still noanswer. When she was going to cut off the line, she Heard a lady's voice, "Oh, so this is PUB. Sorry, I got the number from my Husband's pocket but I do notknow whose number it is."
Without mutual trust, just imagine what will happento the couple if the telephone operator answered with just "hello" instead of "PUB
اعتماد فاکتورخیلی مهمی برای تمام روابط است . وقتی اعتمادازبین میرود آن پایان رابطه می باشد. فقدان اعتماد منجر به شک وشک موجب عصبانیت می شودو عصبانیت نیز موجب دشمنی شده ودشمنی ممکن است به جدایی منجرشود.
یک اپراتور تلفن به من گفت که یک روزبا اویک تماس تلفنی گرفته شد.اوجواب داد:" بخش خدمات عمومی " دراینجاسکوت بود او دوباره تکرارکرد بخش خدمات عمومی بازهم جوابی داده نشد. وقتی او میرفت که تماس راقطع کند اوصدای یک زن راشنید "اوه پس اینجا بخش خدمات عمومی است ببخشید من شماره راازجیب همسرم برداشتم و نمیدانستم شماره برای چه کسی است.
بدون اعتماد متقابل فقط تصور کنید چه اتفاقی می افتاد برای زوج اگر اپراتور تلفن میگفت "سلام" به جای "بخش خدمات عمومی

/ 5 نظر / 39 بازدید
سرگل

درسته واقعا!! اعتماد خیلی مهمه تو زندگی!!

سرگل

سلام ... یه خوش آمد گویی گرم [گل]برای اومدن دوباره تون...[لبخند] م.فق باشید[گل]

ثریا

سلام و عرض ادب. راستش اولین باره میام وبتون[گل]مطلب عالی بود چه خوبه اگه بهم اعتماد داشته باشیم و البته از اعتماد به هم سو’ استفاده نکنیم[گل] خوشحال میشم به کلبه منم بیایین[گل] با ادامه داستان زندگیم منتظر حضور سبزت هستم[گل][بدرود]

آسیه

سلام. من اولین بار اومدم وبتون. مطالب تان خوبه.اگه میشه مطلب بعدی تان رو کوتاه کنید.تشکر منتظر حضورتون هستم[گل][گل][گل]موفق باشید برادرخوبم

نسرين

سلام كاك علي امروز با وب شما اتفاقي اشنا شدم من هم همسايه شما هستم، ٣٥ كيلومتر فاصله داريم اعتماد خيلي مهم است.