عکس هایی از تفاوت سطح زندگی

 شرم میکنم که وزن سیری ام را با ترازوی گشنگی تو بکشم ...

 

 

پناه کوچک اما کافی

 

این دیگه بدون شرح

 

 

سلامتی پدری که فقط گفتند :: بابا نان داد ::

نگفتن بابا به خاطر نان جوانیش را داد........

 

/ 3 نظر / 12 بازدید
sargol

dadashi doset daram fadatm

شیخی

سلام کلیت مطلب قابل تامل است و متاسفانه این تبعیض و تفاوت ها که می توانست برگ سبز عدالت و تقریبا همسانی همه طبقات و اقشار جامعه باشد، رو به فزونی است. عکس ها هم که چاشنی بحث اند و بسیار مناسب انتخاب شده اند. موفق و موید باشید

sargol

ali giyan aw babatanam gshti lasar fecbook danawa balam zor ba daxawa ewa natwan dastrasi ba fecbok bkan zor badaxawa bo aw milata http://www.facebook.com/